Om MÄN

MÄN är en ideell, feministisk organisation som startade 1993 för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. Vi arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. Vår vision är en jämställd värld utan våld.

MÄN arbetar bland annat med att:

  • Förebygga mäns våld
  • Sätta män i rörelse
  • Engagera pappor
  • Stötta unga killar

MÄN fungerar som ett kunskapscentrum för frågor om maskulinitetsnormer, våld och våldsförebyggande arbete. Vi utvecklar metoder som utmanar och förändrar negativa manlighetsnormer, för att bidra till jämställdhet, frihet från våld och bättre hälsa. Vi arbetar med jämställt föräldraskap och föräldrastöd för män. Vi arbetar också mot sexualiserat våld och för sexuellt samtycke.

MÄN är både en medlemsrörelse och en professionell organisation. På kansliet i Stockholm driver vi ett flertal projekt, både inom Sverige och internationellt, och arbetar med att utveckla organisationen. Medlemsrörelsen består av lokala nätverk och föreningar som huvudsakligen arbetar ideellt. MÄN Stockholm är en ideell förening som organiserar MÄNs arbete i Stockholm med omnejd. Det är MÄN Stockholm som driver Våra Ord.

Mer om MÄN

Tillbaka till startsidan