Projektet månad för månad

I projektet Våra Ord arbetar vi med samtalsgrupper och spokenwordpedagogik tillsammans med killar och ledare i idrottsföreningar. Målet är att ta fram en metod för att jobba med normer, jämställdhet och manlighet tillsammans med unga killar i socialt utsatta miljöer. På sikt vill vi bidra till killars psykiska välbefinnande och till ett jämställt samhälle fritt från våld.

Våra Ord är ett åtta månader långt pilotprojekt som sträcker sig från november 2018 till juni 2019. Den tiden kommer att fördela sig ungefär som följer:

November – december 2018
Vi startar upp projektet, träffar människor som arbetat med liknande saker och utbyter kunskaper och erfarenheter.  Vi påbörjar processen att rekrytera partners – både de idrottsföreningar vi vill jobba med och de volontärer som ska göra jobbet i praktiken.

Januari – februari 2019
Vi utvecklar metoden. Med hjälp av kunskaper från MÄNs tidigare projekt och det vi har lärt oss de gångna månaderna sätter vi ihop ett upplägg som kombinerar ett killgruppskoncept med en spokenwordpedagogik. Vi fortsätter också med rekryteringen av idrottsföreningar och volontärer, samt utbildar volontärerna i den nyligen framtagna metoden.

Mars – maj 2019
Vi genomför pilotomgången! 3-4 lag kommer att träffas 5 gånger för att prata om angelägna ämnen, samla in text och utveckla sig skriftligt och verbalt. Efter fem träffar kommer deltagarna att känna sig bekväma med att “stå på scen” med en egenskriven prata om något som berör dem på djupet.

Juni 2019
Vi drar slutsatser av genomförandet. Fungerade metoden? Lovar den något inför framtiden? Hur upplevde deltagarna och volontärerna det hela? Vi kommer också att skriva en rapport om saken.

Har du frågor? Vill du anmäla dig som volontär eller tipsa om en idrottsförening som borde vara med på det här tåget? Skicka ett mejl!

Tillbaka till startsidan