Bakgrund

Det dominerande mansidealet är i stort sett intakt ända sedan industrialismens genombrott, trots att samhället förändrats avsevärt. Pojkar lovas fortfarande prinsessan och halva kungariket till belöning för att bete sig ”manligt”, men blir blåsta på konfekten. Det finns idag en allt större grupp pojkar och män som ”halkar efter”. På samhällspyramidens botten är män minst lika överrepresenterade som i toppen. Utanförskapet växer i stora grupper, och utgör en grogrund för åtskilliga samhällsproblem, från politisk extremism till gängkriminalitet och våld, där en överdriven lojalitet till ett föråldrat mansideal kompenserar för en utsatt situation i det förändrade samhället.

Den psykiska ohälsan växer hos pojkar och unga män. MÄN har genom sin nationella stödchatt Killfrågor kommit i kontakt med ett stort antal killar och kunnat dra slutsatsen att det finns ett starkt samband mellan maskulinitetsideal och psykisk ohälsa hos killar. I stora delar av manligheten råder ännu det tysta, starka ideal som präglas av oberoende och förakt för svaghet – inte minst sin egen. Resultatet är en ordlöshet i förhållande till känslor och relationer, hos den enskilde mannen likväl som hos hans manliga omgivning. Ordlösheten är inte bara psykisk utan också kognitiv; tonårspojkar har visat sig ha ett signifikant mindre ordförråd än jämnåriga flickor.

Många killar kan inte uttrycka känslan av svek, oron för en förlorad vänskap eller sorgen över en oförrätt på ett sätt som gör känslorna möjliga att bearbeta, utan de närmast till buds stående verktygen är uttryck för aggressivitet.

Syftet med Våra Ord är att bryta killars ordlöshet, framför allt i marginaliserade miljöer, och ge dem verktyg för att verbalisera, förstå och kommunicera sina känslomässiga behov. Projektet har ett intersektionellt perspektiv som tar hänsyn till olika gruppers skilda erfarenheter och sociala villkor, framför allt klass och utsatthet för rasism. Vi vill bygga vidare på kunskap från MÄNs nationella projekt riktade till unga killar, t.ex. Killfrågor, Machofabriken och MVP, och knyter på så sätt an till ett mångårigt arbete.

Våra Ord är ett åtta månaders pilotprojekt finansierat av Svenska Postkodstiftelsen. Det kommer att genomföras huvudsakligen på ideell grund. Projektledare är författaren och folkbildaren Marcus Priftis.

Projektet månad för månad

Tillbaka till startsidan