Vi söker volontärer till Våra Ord!

Den psykiska ohälsan ökar hos pojkar och unga män. En av anledningarna till det är att det mansideal som präglas av oberoende och rädsla för svaghet – inte minst sin egen – inte längre är anpassat till samhället runt omkring männen. Många killar saknar ord för att beskriva känslor och relationer, och tappar på så sätt ett viktigt sätt att förstå sig själva. Känslor av svek, oro och sorg blir svåra att bearbeta, och den resulterande frustrationen kan istället ta sig uttryck i aggressivitet.

I projektet Våra Ord jobbar vi tillsammans med killar och ledare i idrottsföreningar för att bryta ordlösheten. Vår metod bygger på en kombination av samtalsgrupper och spokenwordpedagogik, som tillsammans ska ge killar i utsatta områden verktyg för att sätta ord på och kommunicera sina känslor, sina behov och sitt sätt att förstå sin verklighet. På sikt vill vi bidra både till killars psykiska välbefinnande och till ett jämställt samhälle fritt från våld.

Nu söker vi volontärer till projektet! Är det dig vi letar efter?

Ansök genom det här formuläret!

Vad ska du göra?

Du kommer tillsammans med andra volontärer att leda killgrupper. Du kommer att leda såväl samtal som skriv- och scenövningar. Till stöd kommer ni att ha ett utförligt metodmaterial och löpande stöd från projektledaren. Före den första träffen kommer du också att få en två dagar lång utbildning i metoden och övningarna.

Grupperna träffas sammanlagt 5 gånger mellan mars och maj 2019, och varje träff är ca 1,5 timme lång. Ni kommer att vara 2-3 volontärer som arbetar tillsammans, och ni kommer att ha ansvar för ca 4 grupper om ca 5 killar i varje grupp. 

Utöver volontärutbildningen tror vi att du kommer att behöva lägga sammanlagt ca 15 timmar på projektet mellan mars och maj. (3 timmar per träff, inklusive för- och efterarbete.)

Vem är du?

Vi söker dig som är över 18 år och delar MÄNs feministiska vision om ett jämställt samhälle fritt från våld. Meriterande men inte nödvändigt är om du har någon av dessa erfarenheter:

– pedagogisk erfarenhet

– egen erfarenhet av tävlingsidrott 

– kunskaper om skrivande/scenframträdande

– erfarenhet av att jobba med normkritik, genus och maskulinitet

– erfarenhet av socialt utsatta miljöer 

Vi förväntar oss inte att någon har alla dessa erfarenheter, men kommer att sätta ihop volontärgrupperna så att flera bakgrunder och erfarenheter finns representerade i varje grupp.

Vad får du?

Att delta som volontär i Våra Ord är ett sätt att bidra praktiskt till ett mer jämställt samhälle och en modernare mansroll. Projektet är dock huvudsakligen ideellt, och vi kan ännu inte arvodera våra volontärer. Däremot får du en snygg t-shirt, en värdefull och meriterande ledarskapserfarenhet, en utbildning i MÄNs metoder och spokenwordpedagogik och möjligheten att forma en helt ny metod för att jobba med unga killar. 

Vill du vara med?

Ansök senast den 20 januari 2019 genom det här formuläret!

Har du frågor? Skicka ett mejl till info@varaord.se!

Välkommen med din ansökan! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *