Välkommen!

Våra Ord är ett pilotprojekt för att ge killar i utsatta områden verktyg för att sätta ord på och kommunicera sina känslor, sina behov och sitt sätt att förstå sin verklighet. På sikt vill vi bidra både till killars psykiska välbefinnande och till ett jämställt samhälle fritt från våld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *