MÄN Stockholm startar pilotprojekt mot killars ordlöshet

Pressmeddelande ursprungligen publicerat den 7 november 2018

Den psykiska ohälsan ökar hos pojkar och unga män. En av anledningarna till det är att det mansideal som präglas av oberoende och rädsla för svaghet – inte minst sin egen – inte längre är anpassat till samhället runt omkring männen. Många killar saknar ord  för att beskriva känslor och relationer, och tappar på så sätt ett viktigt sätt att förstå sig själva. Känslor av svek, oro och sorg blir svåra att bearbeta, och den resulterande frustrationen kan istället ta sig uttryck i aggressivitet.

Därför startar MÄN Stockholm projektet Våra Ord. Med hjälp av samtalsgrupper och spokenwordpedagogik jobbar vi tillsammans med killar och ledare i idrottsföreningar för att bryta ordlösheten. Målet är att ta fram en metod för att jobba med normer, jämställdhet och manlighet tillsammans med unga killar i socialt utsatta miljöer. Och på sikt, att bidra till killars psykiska välbefinnande och till ett jämställt samhälle fritt från våld.

Våra Ord är ett åtta månaders pilotprojekt finansierat av Svenska Postkodstiftelsen. Projektet kommer att genomföras huvudsakligen på ideell grund. Projektledare är författaren och folkbildaren Marcus Priftis.

Är du idrottsledare eller sugen på att vara volontär? Hör av dig till info@varaord.se!

Om MÄN

MÄN är en ideell, feministisk organisation som startade 1993 för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. Vi arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. Vår vision är en jämställd värld utan våld. MÄN Stockholm är en lokal avdelning av MÄN och en fristående ideell förening, som organiserar MÄN:s lokala verksamhet i Stockholms län.

Kontakt

Marcus Priftis, projektledare Våra ord, 0768-97 50 10

Jocke Kellokumpu, ordförande MÄN Stockholm, 070-768 64 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *